adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


NGHÀNH GIẤY
View Full-Size Image
NGHÀNH GIẤY

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các bạn đưa ra một chiến lược tổng thể trong toàn nhà máy, đưa ra cho bạn các giải pháp chất xám từ giải pháp quản lý , cho đến các giải pháp tiết kiệm cho từng cụm thiết bị để giúp các bạn tiết kiệm tối ưu nhất.

 

tu_bien_tan_nganh_giay

Doanh nghiệp của bạn chuyên sản xuất gì? Sản xuất giấy đúng không?
Năng lượng tiêu thụ của Công Ty bạn có tối ưu chưa?
Hệ thống quản lý năng lượng tiêu thụ của bạn thế nào? 
- Bạn có tin rằng mình có thể tiết kiệm từ 5% trở lên năng lượng thụ nếu bạn bố trí sản xuất phù hợp, nâng cao ý thức tiết kiệm của đội ngũ công nhân vận hành trong nhà máy bạn? 
Hệ thống xử lý bột là công đoạn tiêu thụ nhiều điện nhất trong nhà máy của bạn đúng không? Vậy bạn có giải pháp nào tiết kiệm cho hệ thống này chưa? 
- Bạn có thể tiết kiệm ít nhất 10% điện năng tiêu thụ cho hệ thống này, nếu bạn sử dụng hợp lý và có các giải pháp phù hợp. 
Hệ thống xeo giấy của bạn thế nào? điện năng tiêu thụ có hợp lý chưa? Lò hơi của bạn vận hành để cung nhiệt cho qui trình xeo thế nào? 
- Bạn có thể tiết kiệm từ 10 - 20% điện năng tiêu thụ và từ 10 - 30% cho hệ thống nhiệt cho hệ thống này, nếu bạn sử dụng hợp lý và có các giải pháp phù hợp 
Hệ thống chiếu sáng của bạn ra sao? Bạn có sử dụng tối ưu hệ thống chiếu sáng chưa? Bạn có sử dụng các bóng đèn chiếu sáng hiệu suất cao chưa? bố trí chiếu sáng hợp lý chưa? 
-Bạn có thể tiết kiệm từ 20 - 60% điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiếu sáng của bạn, nếu bạn hợp lý và có các giải pháp phù hợp. 
Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các bạn đưa ra một chiến lược tổng thể trong toàn nhà máy, đưa ra cho bạn các giải pháp chất xám từ giải pháp quản lý , cho đến các giải pháp tiết kiệm cho từng cụm thiết bị để giúp các bạn tiết kiệm tối ưu nhất.


Các sản phẩm cùng loại
 

Nam