Capture

adi-jsc.com.vn

12 copy_copy

1P Digital Meter

Tính năng: 1P Digital Meter

Đo điện áp AC ba pha hoặc điện áp DC với độ chính xác cao.

Cung cấp hiển thị LED và truy vấn dữ liệu cục bộ

Tỷ lệ chuyển đổi điện áp lập trình
Thông số kỹ thuật:

Table 1P Digital Meter
 

Nam