adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            

3P Total Meter (Mult)

 

Multifuntional-Power Total Meter(High Quality type)

Model : WYTM200, WYTM200C

Thông số kỹ thuật và tính năng:

 

Nam