adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


Rơ le thời gian MA4N
View Full-Size Image
Rơ le thời gian MA4N
- Kích thước: 48 x 48 mm
- Đầu ra hoạt động theo 6 chế độ khác nhau
- Hoạt động với nhiều dải thời gian khác nhau ( Tmin = 0.02S, Tmax = 300h)
- Nguồn cấp 24 -240Vac, đế cắm 8 chân, 11 chân

Ứng dụng
- Nhờ khả năng tạo trễ với nhiều dải thời gian, đầu ra hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau nên MA4N được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất.
 

Tài liệu
              English         Tiếng việt

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam