adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


Mono switch LEL/LES
View Full-Size Image
Mono switch LEL/LES

- Kích thước Ø30mm

- Vị trí điều khiển: 1, 2, 3,4 vị trí

- Tiếp điểm: 3A / 250 Vac


Tài liệu

Click "Thông số kỹ thuật" để xem chi tiết


Các sản phẩm cùng loại
 

Nam