Capture

adi-jsc.com.vn

MR series

- Nút ấn đa dạng: loại tròn, loại vuông, bảo vệ,altbọc cao su,ON / OFF, có đèn (sợi đốt, LED), không đèn
- Chuyển mạch 2 vị trí, 3 vị trí (chuyển mạch thường, chuyển mạch có khóa, chuyển mạch có đèn)

- Dừng khẩn (nhấn nhả, nhấn giữ, có đèn, không đèn)

- Đèn báo: đỏ, vàng, xanh (nguồn 24V, 220V(có biến thế), sợi đốt, LED)
- Có phụ kiện như tem gắn mác, lắp bảo vệ.
- Có tiếp điểm, bóng đèn, các bộ phận thay thế... 

Nam