Capture

adi-jsc.com.vn

Bộ hiển thị điện áp, dòng điện đa  năng MP3 / MP6
View Full-Size Image
Bộ hiển thị điện áp, dòng điện đa năng MP3 / MP6

- Đo điện áp, dòng điện AC / DC

- Hiển thị Led 7 thanh 4 / 5 số

- Dải hiển thị 4 số -1999 ~ 9999


Đặc tính kỹ thuật
- Kích thước: MP3 - 96 x 48 mm, MP6 - 72 x 36 mm
- Nguồn cấp: 100 - 240 Vac
- Dải đo đầu vào: Điện áp ( 0-50mV.dc, 0-5V.ac/dc, 0-10Vdc, 0-50V.ac/dc, 0-500V.ac/dc)
                               Dòng điện ( 0-5mA.dc, 0-20mA.dc, 4-20mA.dc, 0-50mA.ac/dc, 0-500mA.ac/dc, 0-5A.ac/dc)
- Có chức năng cài đặt tỷ lệ, hiển thị với dải hiển thị rộng.
- Đầu ra ( lựa chọn ) Relay, NPN, PNP, Hỗ trợ truyền thông RS485.
Ứng dụng
- Phù hợp với các ứng dụng đo điện áp / dòng điện tín hiệu, đo điện áp / dòng điện qua TU, TI hiển thị giá trị thực của điện áp, dòng điện cần đo..

Tài liệu
 Video giới thiệu sản phẩm             English                Tiếng Việt

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam