adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


Tay điều khiển cần trục, xe nâng (Hoist switch) HY-102
View Full-Size Image
Tay điều khiển cần trục, xe nâng (Hoist switch) HY-102

- Tay điều khiển cần trục, xe nâng...

- Số nút điều khiển: 2, 4, 6, 8, 9

- Có loại có dừng khẩn và không có dừng khẩn

- Có loại điều khiển hai cấp tốc độ


Tài liệu

Click "Thông số kỹ thuật" để xem chi tiết


Các sản phẩm cùng loại
 

Nam