Capture

adi-jsc.com.vn

Phaseo ABL2K

Bộ nguồn ABL2K:

alt

- Điện áp ngõ vào : 1 pha 100...240 VAC

- Điện áp ngõ ra : 24 VDC

- Dải công suất : 35, 50, 100, 150, 200, 250, 350W

- Có thể điều chỉnh điện áp ngõ ra +/- 15%

- Chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tả
 

Nam