adi-jsc.com.vn

12 copy_copy

Case Type Tranformer

1 pha:

Thông số kỹ thuật: 

Input: 0-100-110-200-220-240VCase

Output: 0-100-110-200-220-240V

Công suất: 2-50KVA

Đặc điểm:

Biến áp một pha, cuộn dây đơn và vỏ kết hợp được chế tạo theo loại khô thông thường. Đèn V-M, A-M, và NFB được đặt ở phía trước để thuận tiện cho người vận hành.Cửa được làm ở phía sau và khối đầu cuối được gắn vào để tăng sự thuận tiện cho quá trình sử dụng. Hộp biến áp có bánh xe để thuận tiện cho việc di chuyển

3Pha

Thông số kỹ thuật: 

Input: 220-380-440(Y-n)/380-440(Y-n)

Output: 220-380-440(Y-n)/220(Δ)

Công suất: 1-200KVA

Đặc điểm:

Biến áp 3 pha, cuộn dây đơn và vỏ kết hợp được chế tạo theo loại khô thông thường. Đèn V-M, A-M, và NFB được đặt ở phía trước để thuận tiện cho người vận hành.Cửa được làm ở phía sau và khối đầu cuối được gắn vào để tăng sự thuận tiện cho quá trình sử dụng. Hộp biến áp có bánh xe để thuận tiện cho việc di chuyển
 

Nam