Capture

adi-jsc.com.vn

CR series - Hanyoung
View Full-Size Image
CR series - Hanyoung
- Nút ấn: không đèn, có đèn
- Chuyển mạch 2 vị trí, 3vị trí ( chuyển mạch thường, chuyển mạch có khóa )
- Dừng khẩn (nhấn nhả, nhấn giữ)
- Đèn báo: đỏ, vàng, xanh (nguồn 24V, 110V, 220V, 380V)
- Có phụ


Các sản phẩm cùng loại
 

Nam