Capture

adi-jsc.com.vn

Kiểm toán năng lượng

Kiểm  toán năng lượng là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống năng lượng của Doanh nghiệp, từ đó xác định những khu vực sử dụng năng lượng lãng phí, và tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng từ đó đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng...

ceep

Kiểm toán năng lượng giúp chúng ta xác định được khuynh hướng tiêu thụ năng lượng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của các loại thiết bị khác nhau như: Động cơ, máy bơm, hệ thống thông gió, điều hoà không khí, hệ thống hơi, nhiệt, hệ thống sử dụng dầu FO...

Kiểm toán năng lượng mang lại lợi ích gì?

Sử dụng các công nghệ lạc hậu, thiết kế chưa tối ưu, vận hành chưa phù hợp, hành vi sử dụng chưa hiệu quả ... là những nguyên nhân làm thất thoát năng lượng. Kết quả của những kiểm toán năng lượng cho thấy tiềm năng áp dụng các giải pháp đối với các Doanh nghiệp của Việt Nam thường mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng từ 5% đến 40% tổng điện năng tiêu thụ.

Kiểm toán năng lượng giúp chúng ta tìm ra các cơ hội để:

- Xác định được tiềm năng tiết kiệm năng lượng và mức độ ưu tiên của từng giải pháp.
- Đánh giá được ảnh hưởng của giải pháp tiết kiệm năng lượng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp trong tương lai.
- Tăng cường nhận thức về sử dụng năng lượng của lãnh đạo và nhân viên trong Doanh nghiệp. 

Kiểm toán năng lượng như thế nào?

Có hai dạng dạng Kiểm toán năng lượng là Kiểm toán năng lượng sơ bộ và chi tiết.
Kiểm toán năng lượng sơ bộ: Giúp các doanh nghiệp đánh giá chung về dây chuyền công nghệ và tiềm năng tiết kiệm năng lượng.
Kiểm toán năng lượng chi tiết: Cung cấp đầy đủ chi tiết về đưa ra những đánh giá, tính toán chính xác và phân tích được các hiệu quả tài chính, kinh tế và lợi ích môi trường.
Kiểm toán năng lượng gồm các hoạt động cơ bản sau:
- Khảo sát các quy trình công nghệ và dây truyền sản xuất của Doanh nghiệp
- Thu thập thông tin về sản lượng, sản phẩm, năng lượng và nguyên vật liệu để tính toán cân bằng năng lượng.
-Thu thập thông tin về bảo trì thiết bị, cách tổ chức, năng lực/ kỹ năng vận hành.
- Thu thập các thông tin về khả năng nâng cấp và mở rộng dây truyền sản xuất.
- Xây dựn kế hoạch và tiến hành lắp đặt thiết bị đo.
- Đánh giá tiềm năng tiết kiệm và sắp xếp thứ tự ưu tiên của từng giải pháp.

Ai kiểm toán năng lượng?

Các tổ chức, đơn vị có đủ năng lực về thiết bị, đội ngũ kiểm toán viên có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm có thể cung cấp dịch vụ Kiểm toán năng lượng cho Doanh nghiệp.

Theo: esit.vn
Công ty ADI là đại diện chính thức của CEEP, chúng tôi có đầy đủ năng lực về thiết bị, đội ngủ kỹ sư được đào tạo theo chương trình của CEEp. Công ty ADI sẽ đưa ra giải pháp tự động hoá cho các nhà máy máy công nghiệp với hệ thống điều khiển tiên tiến. Chúng tôi có thể hướng dẫn Quý khách hàng thực hiện các dự án hoặc thực hiện phần điều khiển, xây dựng SCADA - tất cả các dữ liệu điều khiển quản lý trên máy tính Quý khách hàng có yêu cầu liên hệ với công ty sẽ được tư vấn đào tạo miễn phí tại trụ sở công ty ADI hoặc tại nhà máy, nên giá thành xây dựng rất thấp.
 

Nam