Capture

adi-jsc.com.vn

Cảm biến quang PE
View Full-Size Image
Cảm biến quang PE

- Khoảng cách phát hiện 5m, 3m, 500mm

- Nguồn cấp 24 - 240Vac

- Đầu ra Relay


Tài liệu
              English                Tiếng việt

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam