Capture

adi-jsc.com.vn

Cảm biến quang PZ1
View Full-Size Image
Cảm biến quang PZ1

- Nguồn 12 - 24Vdc, tốc độ phản hồi nhanh

- Có khả năng giảm thiểu sự cố ánh sáng bên ngoài nhờ sự đồng bộ thu và phát

- Có mạch bảo vệ quá dòng và bảo vệ nối ngược cực nguồn bên trong.


Tài liệu
              English           Tiếng việt

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam