Capture

adi-jsc.com.vn

MR series - Hanyoung
View Full-Size Image
MR series - Hanyoung

- Giá thành kinh tế

- Kích thước lắp đặt: Ø25, Ø30

- Tiếp điểm 5 A / 250 Vac

- Tần số đóng cắt 30 lần/phút


Đặc tính
- Nút ấn: không đèn, có đèn
- Chuyển mạch 2 vị trí, 3vị trí ( chuyển mạch thường, chuyển mạch có khóa )
- Dừng khẩn (nhấn nhả, nhấn giữ)
- Đèn báo: đỏ, vàng, xanh (nguồn 24V, 110V, 220V, 380V)
- Có phụ kiện thay thế
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tài liệu
             English         Tiếng việt

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam