Capture

adi-jsc.com.vn

Relay trung gian - Schneider
View Full-Size Image
Relay trung gian - Schneider

- Relay trung gian không đèn, có đền.

- 2 hoặc 4 cặp tiếp điểm NO, NC.

- Điện áp cuộn coil : 24VDC hoặc 220 VAC.

- Dòng điện cực đại của tiếp điểm là 5ACác sản phẩm cùng loại
 

Nam