Capture

adi-jsc.com.vn

Bộ hiển thị nhiệt độ BK6-M
View Full-Size Image
Bộ hiển thị nhiệt độ BK6-M

- Đầu vào dạng Multi Input

- Đầu ra RET (4 - 20mA)

- Lựa chọn được đơn vị hiển thị nhiệt độ


Đặc tính kỹ thuật
- Kích thước: 72x36mm
- Nguồn cấp: 100 - 240 Vac
- Đầu vào: TC - K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2 ( Với nhiệt độ min = -200 độ C, max = 2300 độ C)
                    RTD - Pt100 ( -199.9 ~ 500.0 độ C) , KPt100 ( -199.9 ~ 640.0  độ C)
                    DC - 1 ~ 5V, -10 ~ 20mA, 0 ~ 100mA. (Scaling set -1999 ~ 9999)
 
 
 
 
 

Ứng dụng
- Nhờ  đầu vào dạng " multi ", dải nhiệt độ đo rộng, hiển thị chính xác, bộ đo nhiệt độ BK6-M được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như ngành thép, ngành nhựa, lò sấy, lò nung gốm sứvì vậy D55 được sử dụng dãi  trong một số ngành công nghiệp như ngành thép, ngành nhựa, lò xấy, lò nung gạch, nung gốm sứ,...
    
 
 
 
 
 
Tài liệu
              English                 Tiếng Việt

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam