Capture

adi-jsc.com.vn

Đồng hồ nhiệt độ HX
View Full-Size Image
Đồng hồ nhiệt độ HX
- Chức năng điều khiển mờ Fuzzy, PID - Auto tuning
- 3 vùng PID / 3 nhóm PID
- Chế độ làm nóng / làm lạnh
- Multi SV: có thể cài đặt các giá trị nhiệt độ (SV) khác nhau,
  lựa chọn bằng công tắc điều kh

- Nguồn cấp: 100 - 240 Vac

- Kích thước: HX9 - 96x96mm; HX7 - 72x72mm; NX4 - 48x48mm, NX3 - 96x48mm; NX2 - 48x96mm, 

- Multi Input: K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PL2; KPt100, Pt100; 1 ~ 5Vdc, 0 ~ 100mV, 4 ~ 20mA.

- Chức năng điều khiển mờ, điều khiển PID - Auto tuning, điều khiển ON / OFF

- Hiển thị chính xác, tốc độ cao ( chu kỳ vòng quét 62.5ms )

- Đầu ra điều khiển: Relay, SSR, SCR,

- Đầu ra cảnh báo: Relay, HBA ( Relay ) với nhiều chế độ cảnh báo khác nhau

- Hỗ trợ truyền thông RS485 

Tài liệu:

English                    Tiếng Việt 


Các sản phẩm cùng loại
 

Nam