Capture

adi-jsc.com.vn

Bộ đo nhiệt độ nhiều kênh TP3
View Full-Size Image
Bộ đo nhiệt độ nhiều kênh TP3

- Hiển thị 5 kênh đầu vào

- Cố định hoặc tự đông chuyển kênh

- Tự động lần lượt chuyển các kênh theo thời gian đặt


Đặc tính kỹ thuật
- Kích thước: 96x48mm
- Nguồn cấp: 100 - 240 Vac
- Đầu vào đơn: K ( -50 ~ 1200 độ C), J ( -50 ~ 800 độ C ), Pt100 ( -100 ~ 400 độ C)

Ứng dụng
- Nhờ  khả năng đo được nhiều kênh trong cùng một thời gian, bộ đo nhiệt độ TP3 phù hợp trong các ứng dụng cần quan sát nhiều giá trị nhiệt độ riêng biệt trong cùng 1 hệ thống, trong các ngành thép, ngành nhựa, nhà máy bia, rượu, thực phẩm..... 
    
Tài liệu
               English            Tiếng việt


Các sản phẩm cùng loại
 

Nam