Capture

adi-jsc.com.vn

Đồng hồ nhiệt độ đa kênh MC9
View Full-Size Image
Đồng hồ nhiệt độ đa kênh MC9


- MC9-4: 4 kênh đầu vào, MC9-8: 8 kênh đầu vào

- Multi Input: K, J, R, S, B, ..., Pt100, JPt100, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 0-20mA, 

- Đầu ra điều khiển SSR, Triac, 4-20mA, 0-20mA


Tài liệu

       Video giới thiệu sản phẩm           English           Tiếng Việt 
                                                                                     Pass: adi 


Các sản phẩm cùng loại
 

Nam