Capture

adi-jsc.com.vn

DPS series - Hanyoung
View Full-Size Image
DPS series - Hanyoung

Bộ nguồn 

- Điện áp vào 100 - 240Vac

- Loại một đầu ra, loại hai đầu ra 

- Giá trị đầu ra: 5V, 9V, 12V, 15V, 24Vdc

- Công suất: 15, 30, 50, 75, 100, 120, 150, 220W

- Cài trên thanh rayCác sản phẩm cùng loại
 

Nam