adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


Công nghệ sản xuất bia
View Full-Size Image
Công nghệ sản xuất bia

Hệ SCADA (Supervisory Control And Data Acquistion) là hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu trong công nghiệp. Hệ SCADA đã được ứng dụng phổ biến và hiệu quả trong công nghiệp, giúp con người quan sát thu thập quản lý dữ liệu và điều khiển tự động các thiết bị từ xa thông qua giao diện HMI (Human Machine Interface).scadabangdieukhien

 

Nhà máy bia thường được chia thành 13 hệ nhỏ, mỗi hệ là một bộ điều khiển riêng. Trong đó hệ xử lý nguyên liệu, hệ nấu, hệ lên men, lọc, thành phẩm và CIP được kết nối với nhau qua mạng công nghiệp để điều khiển giám sát tại phòng điều hành trung tâm, còn các hệ khác điều khiển cục bộ tại hiện trường.


scadabangdieukhien1

scadabangdieukhien2

scadabangdieukhien3

scadabangdieukhien4


Các sản phẩm cùng loại
 

Nam