adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


Công nghệ xử lý nước sạch
View Full-Size Image
Công nghệ xử lý nước sạch

Thu thập các thông số: COD, BOD, áp suất khí sục, lưu lượng khí sục, lưu lượng các bơm, pH.

xu-ly-nuoc-thai

- Điều khiển hệ thống xử lý nước thải ở các chế độ: hoàn toàn tự động, tự động từng phần và bằng tay.
- Tối ưu hoá việc điều khiển các biến tần bơm nước thải, biến tần máy thổi khí để tiết kiệm năng lượng. Chế độ dự phòng lẫn nhau.

nuoc201

nuoc202

nuoc203

nuoc204

nuoc205

nuoc207


Các sản phẩm cùng loại
 

Nam