adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


Bộ đặt thời gian theo tuần/tháng/năm LY7 (LY4)
View Full-Size Image
Bộ đặt thời gian theo tuần/tháng/năm LY7 (LY4)

- Kích thước: LY7 - 72 x 72mm, LY4 - 48 x 48mm

- Nguồn 100 - 240Vac, hiển thị LCD

- Đặt thời gian theo ngày,theo tuần, tháng, năm, theo mùa

- Hai đầu ra điều khiển độc lập nhau, Dạng Relay ( 15A/250Vac)


Ứng dụng
- Với tính năng hẹn giờ theo ngày, tuần, tháng, năm, theo mùa, xuất đầu ra vào thời điểm mong muốn, bộ thời gian LY7 phù hợp với các ứng dụng (đóng, cắt động cơ tưới nước....) lặp đi lặp lại theo 1 chu trình cho trước.....

Tài liệu
              English             Tiếng Việt 

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam