adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


Rơ le thời gian T48N
View Full-Size Image
Rơ le thời gian T48N

 

- Kích thước: 48 x 48 mm
- Lựa chọn đơn vị của dải thời gian: giờ, phút, giây
- Hoạt động với nhiều dải thời gian khác nhau ( Tmin = 0.02S, Tmax = 60h)
- Nguồn cấp 24 -240Vac, đế c

Ứng dụng
- Cấu tạo đơn giản, giá thành kinh tế và khả năng tạo trễ với nhiều dải thời gian, T48N được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất.
 

Tài liệu
              English               Tiếng việt

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam