adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


Bộ đếm/Bộ định thời GF
View Full-Size Image
Bộ đếm/Bộ định thời GF

- Chức năng đếm xung, tạo trễ

- Chức năng cài đặt tỷ lệ (GF7)

- Tốc độ đếm 30cps, 1Kcps, 3Kcps, 5Kpcs

- Đầu vào, đầu ra hoạt động theo nhiều chế độ

- Có loại đế cắm 8 chân (GF4)


Đặc tính kỹ thuật
- Kích thước: GF7 - 72 x 72 mm, GF4 - 48 x 48mm
- Nguồn cấp: 100 - 240Vac ( có loại 24 - 60 Vac/dc)
- Hiển thị Led 7 thanh 4 / 6 số
- Đầu vào: NPN / PNP
- Đầu ra Relay với nhiều chế độ hoạt động

Ứng dụng
- Với chức năng đếm tổng, cài đặt tỷ lệ, tạo trễ bộ đếm GF được ứng dụng nhiều trong các dây chuyền đếm số sản phẩm, đo chiều dài (cắt sản phẩm theo chiều dài mong muốn),....
 

Tài liệu
                  English                   Tiếng Việt

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam