adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


Bộ định thời LT1
View Full-Size Image
Bộ định thời LT1

- Hiển thị LCD, bảo vệ IP66

- Nguồn sử dụng ắc quy bên trong tuổi thọ cao

- Ngõ vào dạng điện áp / không điện áp


Đặc tính kỹ thuật
- Kích thước: 48 x 24mm
- Đầu vào: LT1 - NPN, LC1-F - Điện áp
- Hiển thị 8 số, chọn dải hiển thị qua Switch

Ứng dụng
- Đếm tổng thời gian tới 9999999.9 giờ.(Theo dõi thời gian hoạt động của thiết bị, hệ thống,...)

Tài liệu
              English             Tiếng việt

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam