adi-jsc.com.vn

ADI profile 2018                            


Rơ le thời gian TF62D
View Full-Size Image
Rơ le thời gian TF62D
- Kích thước: 58 x 84 mm, nguồn cấp 24 - 240Vac
- Dual Timer ( 2 đầu ra cho 2 Timer )
- Lựa chọn đơn vị của dải thời gian: giờ, phút, giây
- Hoạt động với nhiều dải thời gian khác nhau

Ứng dụng
- Có khả năng tạo trễ như 2 Timer, với nhiều dải thời gian, TF62D được ứng dụng trong việc điều khiển ( đóng cắt động cơ) một cách tuần tự...
 

Tài liệu
               English            Tiếng việt

Các sản phẩm cùng loại
 

Nam